KCD hidegzsíroldó koncentrátum, 5L

KCD hidegzsíroldó koncentrátum

  • Használat közben nincs kellemetlen szaga
  • Hideg és meleg zsíroldó
  • Tűzhelyek, elszívók, zsíros padozat könnyű és gyors megtisztítására
  • Hígítás: 1:5 – 1:100

PH 14

A többször, erősen odaégett szennyeződések eltávolítására fejlesztettük ki a TechSol KCD-1-t, mely tűzhelyek, kemencék, füstölők megtisztítására alkalmazható az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban. Erősen habzó komponensekkel készült azért, hogy könnyen habosítható legyen a jobb hatásfok érdekében. Így a tisztítószer nem folyik le a felületről és kivárhatjuk az ideális hatásidőt, ami a termék megfelelő hígítása mellett a másik nagyon fontos szempont. Nem alkalmazható alumíniumra, horganyra, illetve olyan festett felületekre, amelyek nem ellenállóak az erős lúgokkal szemben vagy nem a festék eltávolítása a cél.

Veszélyt meghatározó komponensek:
<50% Nátrium-hidroxid,
<20% Alkil-poliglükozid,
<5% Dodecilbenzolszulfon sav.

Eltartható: a flakonon jelzett időpontig.
Tárolás: napfénytől védett, száraz helyen, +5 és +40 °C között!

Használati utasítás:
Tűzhely, sütőlap tisztításra: Szórófejes flakonnal: Könnyebb szennyeződésekre, korom: 1:20–1:100 hígításban. Minél hígabb a tisztítószer, annál hosszabb hatásidőt kell hagyni a tisztításra (5 perctől 30 percig!).
Nagyon makacs szennyeződéseknél: többször, erősen odaégett szennyeződésekre: 1:5–1:20 hígításban. Tisztítás után citromlével vagy TechSol Vízkőoldóval öblítse le a lúgmaradványokat!
Felmosásra: Nagyon zsíros felületekre: 1:20-100, kevésbé zsíros felületre: 1:100-200 hígításban.
Minden esetben bő vízzel öblítse a felületet, illetve időnként TechSol Vízkőoldóval mosson fel!

Biztonsági előírások:
Figyelmeztető mondatok: Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárítás: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tárolás: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elhelyezés hulladékként: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy elégethető után-égetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében.