Műheytisztító koncentrátum, 5L

Műheytisztító koncentrátum

Techsol Műhelytisztító koncentrátum

  • Beton, műgyanta tisztítására
  • Padozattisztításra
  • Hatékony tisztítás és zsíroldás
  • Alvázmosásra és gépek tisztítására
  • Hígítás: 1:10 – 1:200
  • PH 14

A TechSol Műhelytisztító koncentrátum (nem habzó), gyengén habzó felületaktív anyagokkal készült, korróziógátló komponenst is tartalmaz. Alkalmazható magasnyomású kompresszorokban és egyéb készülékekben, olyan területeken, ahol a nagy olaj- és zsíroldás elengedhetetlen. Hatásos kormos, odaégett
felületekre a sütőiparban, húsiparban, vendéglátóiparban, stb. Felhasználható hideg vízzel is, minimális hatásidővel (a legszennyezettebb felületeknél is csak 5–10 perc). Csak alkáli- és vízálló felületre használható! Veszélyt meghatározó komponensek: <15% Nátrium-metaszilikát-pentahidrát, <30% Etilén-diamin-tetra-ecetsav nátriumsó, <10% Kálium-hidroxid. Eltartható: a flakonon jelzett időpontig. Tárolás: napfénytől védett, száraz helyen, +5 és +40oC között!

Használati utasítás:

Magasnyomású készülékkel, nagyon makacs szennyeződéseknél: Kormos, odaégett felületekre 1:5–1:20 hígításban, raktárak, garázsok, műhelyek padozattisztításánál, illetve járműveknél alvázmosásra: 1:20 hígításban.

Könnyebb szennyeződéseknél: 1:20-200 hígításban.

Extrakciós (Extrakció: vegyi kiszivatás) vagy súrológéppel:

Bármilyen padozat megtisztítható 1:100-200-as hígításban. Töményebben ne
használja, mert ragacsos lehet a felület! Ha ez mégis előfordulna, akkor a TechSol
Savas tisztítószerrel a felület visszanyeri eredeti fényét.

Kézzel, nyeles súrolókefével: erősen szennyezett betont vagy bármilyen
igénytelenebb felületet 1:5-10-es hígításban, -5oC-ig lehet megtisztítani.
Műgyantánál végezzen próbát, hogy nem bántja-e a felületet!

Nagyon makacs szennyeződéseknél (szórófejes flakonból): motoroknál,
kazánoknál, járműveknél bogároldásra, erősen szennyezett üstöknél: 1:5-20
hígításban. Mielőtt rászáradna a felületre, a tisztítószert le kell öblíteni!

Könnyebb szennyeződéseknél (szórófejes flakonból): 1:30-100 hígításban. Mielőtt
rászáradna a felületre, a tisztítószert le kell öblíteni!

Biztonsági előírások:

Figyelmeztető mondatok: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos. Védőkesztyű /védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárítás: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tárolás: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elhelyezés hulladékként: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy elégethető után-égetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében.

Figyelmeztetés:
veszely
Veszély!
VTSZ: 34029090