Szuper zsírtalanító koncentrátum, 5L

Szuper zsírtalanító koncentrátum

Techsol Szuper zsírtalanító koncentrátum

  • Erős zsíroldó hatású, lúgos tisztítószer
  • Térkő,ponyva,padozat és más felületek nagynyomású tisztításra is
  • Kimondottan alkalmas alumínium, réz, vas és nehézfémek tisztítására
  • Hígítási arány: 1:10-1:100
  • PH 14

A Techsol Szuper zsírtalanító koncentrátum erős zsíroldó hatású, fékezett habzású, lúgos tisztítószer speciális hatóanyagokkal. Hatékony gépi padozat és különböző felületek nagynyomású tisztítására, alkatrészek és alváz tisztításra is. Kimondottan alkalmas alumínium, réz, vas, nehézfémek tisztítására, mert erős komplexképző hatása miatt ezeket a felületeket újjá varázsolja. Feloldja az általános szennyeződéseken kívül a motorolaj, zsír, korom, grafit, kipufogógáz okozta szennyeződéseket. Alkalmas még olajszűrők és szeparátorok tisztítására is. Összetétel: <5% Butilglikoléter, <10% Kálium szilikát, <5% Kálium-hidroxid, <5% Alkil etoxilát. Töményen: 14 pH, felhasználási oldat: 11,5 pH. Eltartható: a csomagoláson jelzett időpontig. Tárolás: napfénytől védett, száraz helyen, +5 és 40 °C között!

Használati utasítás:

Alkalmazható minden vízálló és lúgálló felületre az ipari területeken, mint például ipari és műhely padló beton vagy klinker, fal és padlóburkoló lapok, bevásárlók, irodák, nagy forgalmú területek, mint például: aluljárók, földalatti állomások járófelületei, falai. Alkalmas még szeméttároló konténerek és kukák tisztítására, illetve alkatrészek és alváz mosásra. Ne használja: lúgra érzékeny bevonatú padlóburkolatokon, linóleumon, gumi vagy alumínium felületeken. Első alkalmazás előtt egy nem szembetűnő helyen próbálja ki a felületen. Karbantartó tisztítására, gépi vagy kézi vizes tisztításra: 1:10 arányban hígítsa! Nagynyomású tisztításnál: 1:20 arányban hígítsa! Gépi padló tisztításnál: 1:50-100 arányban hígítsa!

Biztonsági előírások:

Figyelmeztető mondatok: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárítás: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tárolás: Elzárva tárolandó. Elhelyezés hulladékként: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy elégethető, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében.

Figyelmeztetés:
veszely
Veszély!
VTSZ: 34029090