Vízkőoldó koncentrátum, 5L

Vízkőoldó

  • Vízkőoldó, makacs vízkőlerakódások és rozsda eltávolítására
  • Kávéfőzőgép és vízforraló vízkőmentesítésére is használható
  • Nem bántja a krómozott felületeket
  • Hígítás: töményen vagy 1:1-1:10 arányban

PH 1

A TechSol vízkőoldó koncentrátum „azonnali” sósavmentes vízkőoldó, mely eltávolítja a vízkövet, tejkövet, borkövet és a fémoxidokat. Nem bántja a krómozott felületeket!

Veszélyt meghatározó komponensek:
<40% Foszforsav

Eltartható: a flakonon jelzett időpontig.
Tárolás: napfénytől védett, száraz helyen, +5 és +40 °C között!

Használati utasítás:
Vízkőoldás: Vizes helyiségekben, WC-k, piszoárok: töményen vagy 1:2-1:4 arányban hígítva.
Kávéfőzőgépek és vízforralók vízkőmentesítésére: kávéfőzők és vízforralók vizkőmentesítését úgy végezze, hogy öntse a vízkőoldót a készülék víztartályába 1:1 arányban hígítva vagy töményen, majd hagyja állni. Mindezt végezze hideg állapotban, amíg a berendezés vízkőlerakódásai megszűnnek. Vízkőmentesítés után tiszta vízzel forralja át a készüléket, hogy a rendszer biztosan kitisztuljon. Használat előtt a vízkőoldót próbálja ki műanyag felületeken, egy nem látható helyen, mivel a műanyag részeken árnyalatnyi elváltozást okozhat.
Passziválás: rozsdás vas felületekre egy ecset segítségével, higítatlanul hordja fel a készítményt. Ez egy fekete réteget képez a felületen, amely száradás után festhető.
Alkalmazható: műanyag, csempe, kerámia, réz, vas, krómozott felületekre.
Ne alkalmazza: márványra, mészkőre, zománcozott és sérült felületekre!

Biztonsági előírások:
Figyelmeztető mondatok: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárítás:LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tárolás: Elzárva tárolandó. Elhelyezés hulladékként: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy elégethető után-égetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében.